Taustaa

KEIJO MÄENPÄÄ

Toimintani keskeiset teemat ovat:

  • Hyödyn tuottaminen asiakkaalle on organisaation olemassa olon perusta.
  • Tulosta tehdään suunnitelmallisella ja määrätietoisella toiminnalla.
  • Kilpailuetu rakennetaan osaamisella ja kyvykkyydellä.

Olen Keijo Mäenpää ja koulutukseltani diplomi-insinööri. Olen Efecteam Oy:n perustaja ja omistan yhtiön perheeni kanssa. Teknillisten opintojen lisäksi olen opiskellut mm. kasvatustiedettä, työpsykologiaa ja yritystaloutta. Minulla on yli 30 vuoden kokemus organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä asiantuntijana, palkkajohtajana että yrittäjänä.

Efecteam Oy toimii yhteistyössä monien  asiantuntijaorganisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Verkostojen kautta käytössämme on kuhunkin tilanteeseen paras osaaminen.

Nojaan ajattelussani muutamaan kansainvälisestikin testattuun ja käytettyyn viitekehykseen:

  • EFQM Excellence –malli
  • LEAN –toiminta ja johtaminen
  • Investors In People (IIP) -viitekehys

Ne eivät ole minulle orjallisesti noudatettavia malleja tai työkaluja, vaan ne ohjaavat ajatteluani ja auttavat minua hahmottamaan asiayhteyksiä ja toiminnallisia kokonaisuuksia aina tilanteeseen sopivasti.